header image
 
 

Strona główna

Uprawnienia SEP

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Krosno organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia Grup: 1, 2 i 3 na eksploatację „E” i dozór „D”.

Egzaminy przeprowadzane są przez Komisję Kwalifikacyjną NR 129, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktem Nr 129/023/18/11.

Przewodniczący Komisji Pan mgr inż. Andrzej Zdzienicki

Sekretarz Komisji Pani Maria Flok

Terminy kursów zależą od zgłoszeń uczestników .

Chęć uczestnictwa w takim kursie należy zgłaszać telefonicznie

pod nr. tel /16/ 621-43-65 lub 604-579-641.